• Vanaf 1 mei e.k. tot nader order wordt  aan de pleziervaart twee wachtplaatsen toegewezen. Kattendijkdok Oostkaai, ponton Cadix kaai 22A…

    Lees meer >
  • nautisch bericht Werkzaamheden Mexicobruggen Kattendijkdok

    Nog tot en met zondag 31 maart middernacht voeren werkschepen werkzaamheden uit aan de kaaimuurkop ter hoogte van Kaai 19…

    Lees meer >