Toegewezen wachtplaatsen voor pleziervaart in Antwerps Stadshavengebied

Vanaf 1 mei e.k. tot nader order wordt  aan de pleziervaart twee wachtplaatsen toegewezen.

Kattendijkdok

Oostkaai, ponton Cadix kaai 22A (Madrasstraat / Schengenplein)

Kempisch Dok

Verlaagde kaai, kaai 37 B-C

KLIK HIER voor de overzichtskaart Stadshaven Antwerpen


Hier aanmeren kan alleen voor de tijd die nodig is om te wachten op een draaimoment van de bruggen in het stedelijk havengebied. Of wanneer dit past in de passageplanning door de haven.

Uitluisteren op navigatiekanaal VHF 69 voor een brugbediening of op VHF-kanaal 10 in belang van de passageplanning is verplicht.

Oorzaak

Lantis bouwt twee kanaaltunnels ten noorden van de toegang tot het stedelijk havengebied Antwerpen.
Stadshaven doet er alles aan om het scheepvaartverkeer bij die werkzaamheden veilig en vlot te laten verlopen. Er zijn meerdere regelingen ingevoerd voor de verschillende types van vaartuigen.

Lees hier alle Nautische berichten van Stadshaven Antwerpen: Nautische berichten | Antwerpen.be

Lees hier meer over de aanbouw en functies van de nieuwe Kanaaltunnels van Lantis: Kanaaltunnels | De Oosterweelverbinding