Pleziervaart tip: zo passeer je de werfzone in de haven en het Albertkanaal

Passageplanning POA-B

Nauwgezette regelingen voor doorvaart bij werfzone kanaaltunnels Albertkanaal en Amerikadok – Port of Antwerp – Bruges

De Oosterweelplannen die de ring rond Antwerpen doen sluiten, bevatten de bouw van een Snelwegtunnel onder de Schelde en aansluitende ondertunneling van POA-B dokken en het Albertkanaal. Het nieuwe Oosterweelknooppunt bij het Noordkasteel wordt een belangrijke wegverkeerregelaar die de verbinding maakt met de Ring.

Om de kanaaltunnels te bouwen komt er een werfzone in het vaarwater van het Albertkanaal en het Amerikadok. Vanuit het Amerikadok legt bouwheer Lantis een bouwput c.q. werf aan tot aan de zuidkant van het Albertkanaal. Deze beslaat de helft van de Albertkanaalbreedte. Het scheepvaartverkeer tussen het POA-B- en het Stadshavengebied dat het Albertkanaal in wil varen, of in omgekeerde richting, zal rekening moeten houden met beurtelings eenrichtingsvaarverkeer.

Passageplanning, die het wisselen van het eenrichtingsverkeer langs de werfzone organiseert, wordt operationeel op 13 mei 2024.

De passageplanner zal 24/7 beschikbaar zijn.

De scheepvaart wordt geregeld door middel van een gedigitaliseerd planningsysteem voor de beroepsvaart en VHF of telefonisch contact met de pleziervaart. De signalisatie gebeurt met verkeerslichten aan speciaal daarvoor gebouwde communicatietorens.

Alle schepen / jachten die de werfzone willen passeren, moeten zich aanmelden via

  • APICS Barge
  • VHF 10
  • Telefoon Passageplanning:  +32 3 229 72 31

De Kanaaltunnels

De Werfzone

  • 1,7 km lang – tussen het Amerikadok en de fietsbrug IJzerlaan Albertkanaal
  • Van minimum 60 meter breedte in het Albertkanaal wordt het bevaarbare gedeelte versmald tot  24 meter door aanleg kofferdam en werkeilanden
  • De maximale reguliere scheepsbreedte wordt 11,40 meter (CEMT Vb)
  • De maximale scheepslengte 195 meter (CEMT Vb)
  • Een passageperiode  wordt geraamd op 45 minuten

Richtlijn en en signalisatie opvolgen

Alleen al omwille van de doorvaarttijden, de vaarwegversmalling en het gabarit van de schepen die in konvooi de werfzone passeren, wordt het eenrichtingsverkeer strikt toegepast. En gehandhaafd. (!)

De passageplanner wijst de pleziervaart de doorvaarttijden toe. TIP: houd rekening met de piek/daluren van de beroepsscheepvaart tijdens de weekdagen om wachttijden te ontwijken.

Beroepsscheepvaart Albertkanaal in normale situatie:
maandag – vrijdag. 07 – 19 uur: 5,0 – 6,3 schepen per uur tegen, buiten de werkuren: 1,2 – 4,4 schepen per uur.

Meer info: De Oosterweelverbinding doet ’t Stad herademen | De Oosterweelverbinding