Kans op afwijkende brugbediening in Stadshavengebied Antwerpen

Bij de opleiding van bruggenwachters in het stadshavengebied is het mogelijk dat er voor onbepaalde tijd van de reguliere bedieningsuren wordt afgeweken.

Het gaat hierbij om bedieningen van de Mexicobruggen, de Londenbrug en de Nassaubrug.

Londenbrug

de 12 referentietijden van de Londenbrug worden zo veel als mogelijk gerespecteerd. (Reguliere draaitijden Londerbrug) https://www.jachthavenantwerpen.be/londenbrug-draaitijden/

Mexicobruggen

kunnen in dit geval ook bediend worden buiten het vast draaimoment met als referentietijd maandag om 19u00.

Om het weg- en tramverkeer zo min mogelijk op te houden, worden de bruggen zo kort mogelijk voor het waterverkeer opengesteld. Met De Lijn zijn afspraken gemaakt i.v.m. de tramverbinding over de Mexicobruggen.   

Alle scheepvaart kan na overleg over VHF-kanaal 69 met de stadshavendiensten gebruik maken van de afwijkende bedieningstijden.

(Bron: Stadshaven Antwerpen)